Úvod O nás Dotace
Technologická inovace provozu mlýna Raspenava PDF Tisk Email

EU-logo

program-rozvoje-venkova

 

 

 

V březnu letošního roku naše společnost dokončila realizaci projektu:

Technologická inovace provozu mlýna Raspenava“

Tento projekt byl podpořen v rámci Programu rozvoje venkova, který je financován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova

(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_cs.htm)

Předmětem projektu byla dílčí modernizace technologie mlýnského zpracování v provozovně mlýna Raspenava. Realizace představovala nákup moderních efektivních strojů na třídění meliva a vysévání mouky. Byly instalovány rovinné vysévače pokrokové konstrukce a současně byly řešeny změny ve vedení meliva. Bylo instalováno také nové potrubí pro vedení meliva a systémy technologické a hygienické aspirace včetně účinnější filtrace vzduchu. Nové jsou rovněž všechny dopravní systémy na melivo a na výrobky až do zásobníků. Zásobníky na výrobky byly opatřeny novým šnekovým vyprazdňovacím zařízením a šnekovými dopravníky. Současně s uvedenými změnami byl doplněn nový stroj na čištění přijímaného obilí před jeho uložením do skladovacích sil, čímž se zvýšila hygienická bezpečnost produktů.

Cílem projektu bylo zvýšení efektivnosti technologie výroby a tím současně také zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

 
L.Klíma Automatické mlýny Křesín - Libochovice, a.s. • 2008 - 2012 © Všechna práva vyhrazena.